תהליך הייעוץ

תהליך הייעוץ

1

 342telephone

טלפון לקביעת פגישה

בטלפון: 1-700-700-913   או  בבקשת צור קשר

בשיחה זו נוודא כי אנו באמת הכתובת הראויה עבורכם
וכי יש צורך בפגישת יועץ מקדימה באחד מסניפנו.

2

 341rishonit

פגישה ראשונית

נועדה להכירכם ולבצע בדיקת הערכת התועלות עבורכם.
מידת הצורך, בחירת מסלול ייעוץ פנסיוני, חוות דעת מקצועית או בדיקת תשלומים ובקרה.

במידה ותגיעו למסקנה כי ההשקעה שלכם בשירותי הייעוץ פנסיוני או בדיקות אחרות (כגון בדיקת תקינות תשלומים לביטוח אישי-בריאות וסיעוד)
קטנה משמעותית מסך ההפסדים הכספיים והביטוחיים הנגרמים לכם מידי חודש.
נשמח להציע לכם הצעה שלא תוכלו לסרב לה!

ונתחיל להציל לכם כספים וגם לדאוג לביטונכם.

3

 336isof

איסוף מידעים

ע"פ הרשימה שקיבלתם או על ידנו

(אופציה בתשלום)

בגמר האיסוף הודעה וקביעת פגישה

4

 340pgisha

פגישה

פגישת ראיון בת כשעתיים, קבלת פרטים בע"פ, ליבון
צרכים ושאיפות 
וקבלת החומר שנאסף.

5

 337ibod

עיבוד החומר ויצירת הדוח

מערכת המומחים פועלת בצורה מסונכרנת להכנת חוות דעת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי או חוות דעת ייחודית שהוזמנה, הכוללת מסמך הנמקה מפורט
ומכתבים מודפסים מוכנים לחתימה ומשלוח (לסוכנים,חברות, גופים, מדור שכר וקופ"ח

6

 339mesira

מסירת דוח והסברים

פגישת הסבר מסקנות חוו"ד והנחיות לפעולה,
הגשת דוח ייעוץ פנסיוני או חוות דעת שהוזמנה,
הסבר אודות אפשרויותת לעזרה ביישום מסקנות מול החברות והסוכנים שלכם
במסלול ייעוץ פנסיוני  וליווי מתמשך)

 338idconim

עדכונים תקופתיים (אופציה)

(ללקוחות במסלול ייעוץ וליווי מתמשך ושירותים נוספים)
פגישות עם סוכנים ומשווקים נציגי הגופים 

פיקוח על ביצוע תקין של ההמלצות.
שינוי ועדכון המלצות יזום בעקבות שיונויים בהטבות, זכויות,
עלויות וצרכים.