מאמרים בנושא 'ייעוץ פנסיה'

כללי

נכתב על-ידי:

כללי

כללי:

זיהוי חד ערכי של מוצר של חוסך בגוף מוסדי מבוצע לפי מספר פוליסה/חשבון (שדה מס' 108 "מספר פוליסה / מספר חשבון" בממשק האחיד, "אחזקות").

עפ"י הוראות הממשק האחיד, גוף מוסדי צריך להציג בתשובה לבקשת מידע מופע אחד בלבד של כל פוליסה/חשבון.

בבדיקות שערכנו נמצא כי ישנן חברות מנהלות של קרנות פנסיה שאינן מזהות את מספרי החשבון של קרן פנסיה כללית וקרן פנסיה מקיפה שבקובץ האחזקות באופן חד ערכי. בנוסף, נמצא שחברות ביטוח מסוימות מציגות כיסויים ביטוחים של אותה ...

המשיכו לקרוא ←
0

שאלות ותשובות בנושא ייעוץ פנסיוני

נכתב על-ידי:

שאלות ותשובות בנושא ייעוץ פנסיוני

 

  1. 1.    תוך כמה זמן חברה מנהלת נדרשת לבצע בקשה של משיכת כספים?

חברה מנהלת מחויבת לשלם את כספי העמית בתוך 4 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.

 

  1. 2.    תוך כמה זמן חברה נדרשת לבצע בקשה להעברת כספים בין קופות גמל?

לגבי בקשות להעברת כספים שהוגשו לפני אוקטובר 2008 – החברה המנהלת הייתה מחויבת להעביר את הכספים  בתוך 7 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.

 

לגבי בקשות להעברת כספים שהוגשו החל מאוקטובר 2008 – החברה המנהלת מחויבת להעביר את הכספים בתוך כ-20 ימי עסקים ממועד הגשת ...

המשיכו לקרוא ←
0

מסלקת הייעוץ הפנסיוני והמפקח

נכתב על-ידי:

מסלקת הייעוץ הפנסיוני והמפקח

המסלקה הפנסיונית שהחלה לפעול בימים האחרונים בצורה חלקית הייתה מיזם הדגל של המפקח על הביטוח הפורש עודד שריג וככל הנראה תהווה ההצלחה היחידה בקידום ייעוץ פנסיוני נוח וזמין לציבור החוסכים לפנסיה.

הודעתו של פרופסור עודד שריג על פרישתו ב 31 לאוגוסט השנה במידה ולא יימצא לו מחליף עד מועד זה לא הפתיעה את עולם הביטוח והיועצים הפנסיוניים. מזה זמן רב קיימת תחושה בציבור העוסקים בחסכון לטווח ארוך כי משהוא לא טוב קורה באגף הפיקוח על שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ...

המשיכו לקרוא ←
0

איתור כספים במהלך ייעוץ פנסיוני

נכתב על-ידי:

איתור כספים במהלך ייעוץ פנסיוני

בעקבות הקמפיין הטלוויזיוני של משרד האוצר עולה מספר המבקשים במהלך ייעוץ פנסיוני עזרה בבדיקת זכאות לכספים ומשיכתם.

לאחרונה, בעקבות הפרסומים של האוצר הולך ועולה זרם הפונים לחברות ייעוץ פנסיוני לשם בדיקת אופן ביצוע איתור כספים "נשכחים" בחברות הביטוח והגופים הפנסיוניים וכן לגבי זכויות משיכת הכספים במגבלות החוק הקיימות.

ובכן, ראשית יש להתחיל מכך שרצוי לבצע איתור כספים אבודים לפחות במקרים בהם העובד עבד כשכיר במקומות עבודה שונים, אם יש לו חשד כי במקומות העבודה הללו הופרשו לו כספים ולעיתים מתוקף הסכמים קיבוציים, ...

המשיכו לקרוא ←
1

מסמך הנמקה בייעוץ פנסיוני ובשימור לקוחות כספים

נכתב על-ידי:

מסמך הנמקה בייעוץ פנסיוני ובשימור לקוחות כספים

הנמקה בעת תהליך ייעוץ פנסיוני

בחוק, נקבעה חובת מסמך הנמקה בעת הליך שיווק פנסיוני וגם בעת מתן ייעוץ פנסיוני המבצע יישום המלצות כגון ניוד כספים ושינוי תוכניות פנסיוניות. גם בעולם הביטוח האישי נקבעו הליכים של מסמכי הנמקה והשוואה בעת שלחוף תוכניות (בביטוח בריאות בעיקר).

מסמכי ההנמקה נועדו לוודא כי מאחורי המלצות שניתנו ללקוח ע"י מי הנמצא לעיתים בניגוד אינטרסים לו (סוכנים ומשווקים)  ולעיתים ע"י מי שעשוי להרוויח מביצוע ההמלצות כגון תאגידי ייעוץ (בעיקר הבנקים) שבחרו במסלול קבלת עמלות הפצה (מוגבלות) מהיצרים, קיים ...

המשיכו לקרוא ←
0

צמצום המעקב אחרי כספך בחסכון הפנסיוני

נכתב על-ידי:

צמצום המעקב אחרי כספך בחסכון הפנסיוני

מזה שנים נאלץ הציבור הישראלי לפנות הררי ניירת ודוחות המגיעים לתיבת הדואר שלו  מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל במהלך חודשים פברואר-מאי מדי שנה.

מרבית החומר מוצאת את דרכה במהירות לפח האשפה מבלי להיפתח כלל. חלקו נפתח ע"י החוסכים והמבוטחים למספר דקות לשם ניסיון מועד לכישלון של הבנת הנקרא בו.

וכך, רובנו אשר אינם שולטים ב"סינית" של הגופים הפנסיוניים, מותרים את הנכס הגדול שיותר שלנו לחסדיהם של אלה הנמצאים בניגוד אינטרסים לנו, דהיינו היצרנים והמוכרים של הגופים הפנסיוניים.

למעלה ...

המשיכו לקרוא ←
0

ייפוי כח לבעל רשיום לייעוץ פנסיוני

נכתב על-ידי:

ייפוי כח לבעל רשיום לייעוץ פנסיוני

ייפוי כוח לבעל רישיון – טיוטה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לפי סעיפים 27(ב)(7) ו-31(ב)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק הייעוץ הפנסיוני") ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

  1. 1. כללי

חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע ...

המשיכו לקרוא ←
0

בהעדר ייעוץ פנסיוני 80% מהציבור מפסיד כספים

נכתב על-ידי:

בהעדר ייעוץ פנסיוני 80% מהציבור מפסיד כספים

רוב הציבור בישראל, בהעדר ייעוץ פנסיוני, חוסך לפנסיה ומבטח את משפחתו ואת עצמו  בתוכניות  שהוצעו לו במקום העבודה ועל ידי סוכנים ומשווקים המייצגים את חברות הביטוח והגמל.

סוכנים ומשווקים אלה, באופן טבעי מתוגמלים בצורה גבוהה יותר כאשר הם מצליחים לשווק תוכניות אשר הינם רווחיות יותר לחברות אלה.

מכיוון שכך, למעלה מ-80% (עפ"י משרד האוצר) מהציבור משלם עבור תוכניות אשר אינן מתאימות לצרכיו וצרכי משפחתו, אינו מבוטח כהלכה וגם משלם תעריפים מוגזמים, דמי ניהול גבוהים וכפילויות תשלום אשר פוגעים ברמת החיים הנוכחית של ...

המשיכו לקרוא ←
0

ייעוץ פנסיוני בישראל

נכתב על-ידי:

ייעוץ פנסיוני בישראל

הרקע לייעוץ פנסיוני

כיום מונחת האחריות לחיסכון לטווח ארוך (לאחר גיל הפרישה) על כתפי העובד בלבד באם הוא במעמד שכיר, עצמאי או בעל שליטה בחברה ולכן יש משמעות רבה לתחילת חיסכון מוקדם ככל האפשר מייד עם תחילת העסקה במקום עבודה או בעסק עצמאי.

התארכות תוחלת החיים הינה נתון אשר מחייב הן תחילת החיסכון לפנסיה בגיל צעיר ולאורך שנים רבות, אך בעיקר תכנון פיננסי-פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה למניעת תשלומים מיותרים לאורך השנים הללו שעשויות להתארך  עקב דחיית מועד היציאה לגמלאות – פעולה בלתי ...

המשיכו לקרוא ←
0

העלאת גיל הפרישה בעת ייעוץ פנסיוני מקצועי

נכתב על-ידי:

העלאת גיל הפרישה בעת ייעוץ פנסיוני מקצועי

ייעוץ פנסיוני חשוב במיוחד לגיל הפרישה

יועצים פנסיוניים נוהגים להתייחס בחישוביהם במהלך התכנון הפנסיוני לתוחלת חיים על פי מספר המפורסמים מעת לעת בפרסומים כמו למשל בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

גיל הפרישה הינו אחד המרכיבים העיקריים בלוח החישובים הנחוצים לתכנון פרישה בכבוד והתייחסות כמתואר על-ידי ייעוץ פנסיוני עלולה להסב נזק כספי רב ואפילו אסון כלכלי על משפחה שלמרות מודעותה כבר בגיל צעיר לחשיבות הייעוץ הפנסיוני והסכמתה להשקיע סכומים ניכרים לתשלום ליועץ פנסיוני או חברת ייעוץ אובייקטיבי רק משום התייחסות בלתי ראויה לנושא זה.

ללא ...

המשיכו לקרוא ←
0
Page 1 of 2 12