בלוג ייעוץ פנסיוני

איתור כספים במהלך ייעוץ פנסיוני

Posted by:

בעקבות הקמפיין הטלוויזיוני של משרד האוצר עולה מספר המבקשים במהלך ייעוץ פנסיוני עזרה בבדיקת זכאות לכספים ומשיכתם.

לאחרונה, בעקבות הפרסומים של האוצר הולך ועולה זרם הפונים לחברות ייעוץ פנסיוני לשם בדיקת אופן ביצוע איתור כספים "נשכחים" בחברות הביטוח והגופים הפנסיוניים וכן לגבי זכויות משיכת הכספים במגבלות החוק הקיימות.

ובכן, ראשית יש להתחיל מכך שרצוי לבצע איתור כספים אבודים לפחות במקרים בהם העובד עבד כשכיר במקומות עבודה שונים, אם יש לו חשד כי במקומות העבודה הללו הופרשו לו כספים ולעיתים מתוקף הסכמים קיבוציים, אם מדובר ביורש או מוטב של הורים שנפטרו ואולי הותירו כספים בקופות גמל ו/או פנסיה, במקרה שינוי עיסוקי לאורך השנים אם עבד כעצמאי ושכח אודות כספים שהופרשו על ידו לביטוחים פנסיוניים ואפילו למשך תקופה קצרה והופסקו. במקרים של שינויי מקומות מגורים וכתובות דואר וכן במקרים בהם ניתק הקשר בין החוסך או המבוטח לבין הסוכן.

חשוב להבין כי לא מדובר רק בכספים. אלא גם בזכויות השוות לעיתים כסף רב. לדוגמא זכויות ביטוח מסולק כמו למשל אדם ששילם במשך שנים עבור ביטוח סיעודי, הפסיק לשלם ועומד לזכותו קצבת סיעוד בהיקף חלקי מהסכום המקורי שעשוי להיות בערכים של אלפי שקלים לחודש לכל החיים.

מכיוון שלאחרונה הוקם על ידי משרד האוצר אתר לאיתור כספים אבודים,  אין צורך עוד בתשלום לחברות ייעוץ פנסיוני בכדי לקבל רשימה של גופים בהם מצויים זכויות בתוכניות "ללא תנועה" במכשירים פיננסיים על שם המבוטח או הוריו ז"ל.

הפניה באתר האוצר הינה פשוטה ונדרש רק אימות נתונים קצר ונוח בכדי לקבל בצורה נוחה את רשימת החסכונות הפנסיוניים הרדומים.

מאידך, לאחר קבלת רשימה על הלקוח להקים קשר עם הגופים שברשימה לקבלת הפרטים המלאים ומידע כגון:

מבוטחים רבים מוותרים על זכויותיהם עקב העבודה הנדרשת מעבר לפניה  לאתר משרד האוצר משום החוויה הבלתי נעימה הכרוכה לעיתים בפניה למרכזי שרות הלקוחות בגופים השונים וכאן נכנסת לפעולה מערכת איתור הכספים של חברות ייעוץ פנסיוני.

חלק מהחברות לייעוץ פנסיוני מספקות גם שרותי בדיקה לאיתור כספים הכוללת גם בדיקה במשרד האוצר שהינה ללא תשלום וגם פניה לכל הגופים לקבלת מסמכים ואישורים עודות זכויות וכסים המגיעים לציבור.

חלק מהחברות בעלות רישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני פועלות בתחום זה באופן שהינו מבטיח רווחיות ללקוח שכאמור בתחילת המאמר יש יסוד סביר לחשוד כי ישנם כספים רדומים המגיעים לו מתוכניות על שמו או על שם קרובו שהוא מוטבו או יורשו.

השירות כולל בדרך כלל עלות מזערית יחסית בגין פתיחת תיק והכנת מסמכים ורק לאחר איתור כספים וזכויות קבלת שכר טרחה המבוסס על הצלחה בלבד ומהווה אחוז מסוים של עמלה מהסכומים והזכויות שנמצאו.

בכדי להחליט על פניה לחברת ייעוץ פנסיוני ותשלום בגין פתיחת תיק, מומלץ תחילה לפנות עצמאית לאתר משרד האוצר ולוודא כי אמנם קיימות זכויות כלשהן בגופים הפיננסיים השונים.

לאחר קבלת המידע אודות כל התכניות מחברת הייעוץ הפנסיוני רצוי לקחת בחשבון את הנושאים הבאים: המעמד בו נצברו הסכומים, דהיינו שכיר או עצמאי, האם רצוי למשוך הכספים או להשאירם האם מתקיימת אפשרות למשיכתם "כדין" או שיידרש תשלום קנס/מס בגין משיכתם, והאם רצוי בכלל להשאירם במתכונתם או לניידם באופן חכם לכלים פנסיוניים אחרים ואולי בחברות אחרות לשם מקסום החיסכון הפנסיוני שלנו.

נושאים אלה ניתן לבחון באמצעות הליך ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי אשר מטרתו למנוע פעולות שעשויות להסב לנו נזק כספי וביטוחי גדול עד כדי מאות אלפי שקלים תוך התייחסות לכל מעגל חייה של המשפחה, התנהלותה הכלכלית , צרכיה ושאיפותיה.

0

About the Author:

דני טל - מייסד חברת פורשור מומחים לייעוץ פנסיוני ,בוגר יחידה מובחרת בחיל הים, מצוללי הקישון, מרבית חייו היה איש עסקים. לאחר שחלה וגילה שגם מרבית הכסף ששילם לביטוח ירד לטמיון, הבין את הצורך של הציבור ושל המדינה בייעוץ ביטוח וסיוע אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי של מימוש זכויות. משמש כמנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ, המתמחה בייעוץ פנסיוני, שדרוג הון עצמי, במימוש זכויות פיננסיות ובבדיקת תשלומי ביטוח אישי, משפחתי ופנסיוני ובייעוץ ופנסיה מאושרת כתאגיד ייעוץ פנסיוני ע"י משרד האוצר.
  מאמרים דומים