בלוג ייעוץ פנסיוני

בהעדר ייעוץ פנסיוני 80% מהציבור מפסיד כספים

Posted by:

רוב הציבור בישראל, בהעדר ייעוץ פנסיוני, חוסך לפנסיה ומבטח את משפחתו ואת עצמו  בתוכניות  שהוצעו לו במקום העבודה ועל ידי סוכנים ומשווקים המייצגים את חברות הביטוח והגמל.

סוכנים ומשווקים אלה, באופן טבעי מתוגמלים בצורה גבוהה יותר כאשר הם מצליחים לשווק תוכניות אשר הינם רווחיות יותר לחברות אלה.

מכיוון שכך, למעלה מ-80% (עפ"י משרד האוצר) מהציבור משלם עבור תוכניות אשר אינן מתאימות לצרכיו וצרכי משפחתו, אינו מבוטח כהלכה וגם משלם תעריפים מוגזמים, דמי ניהול גבוהים וכפילויות תשלום אשר פוגעים ברמת החיים הנוכחית של המשפחה וגם בצורה בלתי הפיכה בחסכונותיו לפנסיה. כמובן שאם היו נעזרים בייעוץ פנסיוני לא היו נגרמים נזקים אלו כלל וכלל ובנוסף גם מצבם הביטוחי היה תקין בהרבה מהמצב הנוכחי.

הסכומים המשולמים על ידי המבוטחים (וחלק קטן מהם ע"י מעסיקיהם עבורם) לאורך השנים מידי חודש הינם התשלומים הגבוהים והנמשכים לתקופה ארוכה יותר מכל הוצאה חודשית של המשפחה.
לדוגמא : תשלומי משכנתא מהווים בממוצע הוצאה של 15-20%  מהשכר המשפחתי ובדרך כלל לאורך של לא יותר מ-25 שנה,   בעוד התשלומים לפנסיה, גמל קרן השתלמות, מיסוי וביטוח לאומי יהוו למעלה מ- 40% מההכנסה , ישולמו במשך למעלה מ-40 שנה והתשלומים של הביטוח האישי והבריאותי ישולמו לאורך כל החיים.

מכיוון שכל אי-התאמה, מחיר יקר וכפילות תשלום, משמעותם הפסדים של מאות שקלים מידי חודש, פגיעה בצבירת החיסכון העתידי במאות אלפי שקלים וסיכון של קטסטרופה כלכלית במקרה מחלה של אחד מבני המשפחה. ראתה כנסת הכרח בהפרדה בין השיווק והייעוץ בתוחם זה וחוקקה בשנת 2006 חוק המפריד בין רישיונות השיווק הפנסיוני-ביטוחי לבין רישיון חברות ייעוץ פנסיוני ביטוחי אובייקטיבי.

כיום ניתנת הזכות לכל שכיר ועצמאי לבחור בעזרת יועץ פנסיוני אובייקטיבי את התוכניות, הגופים והמכשירים הביטוחיים באופן עצמאי ללא התערבות המעסיק תוך חיסכון בהוצאות חודשיות משמעותיות, מצוי מכסימלי של החזר מס  (הגדלת הנטו) והגדלת החסכונות בממוצע מעל 500,000 ₪.

חלק מחברות הייעוץ הפנסיוני מאפשרות בחינת רווח צפוי לפני "סגירת" עסקת ייעוץ פנסיוני, בפגישה בעלות נמוכה, במהלך פגישה עם יועץ פנסיוני בכיר, לאחר בחינת הצרכים ובדיקת המצב הפנסיוני הביטוחי הקיים  ניתנת  הערכה להפסדים הצפויים ללא שינוי והיקף האפשרות לרווח וחיסכון הצפויים  מתהליך הייעוץ.

חשוב ביותר לוודא טרם סגירת עסקת ייעוץ כי אמנם מדובר בחברת ייעוץ בעלת רישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר, לוודא כי ברישיון רשום כי החברה מנועה מקבלת עמלות מגופים פנסיוניים ולחברה חוזה ייעוץ פנסיוני –ביטוחי מאושר ע"י משרד האוצר שייחתם טרם תחילת הייעוץ.

במידה והעסקה כוללת ייעוץ ביטוחי (בנושא: חיים,בריאות, סיעוד וכדומה), מומלץ לוודא כי ליועצים בחברת הייעוץ מערכות ניתוח צרכים ממוחשבות ברמה גבוה ולא סימולטורים שרק מבצעים השוואות בין מספר מסלולים פנסיוניים.    המערכות צריכות לכלול אפשרות להזנת  כל הנתונים במעגל הכלכלי של המשפחה, כולל הכנסות, שאיפות, עתודות, פילוסופיות ומצבים בריאותיים, לצד כל אפשרות בחירה בכל התוכניות הביטוח (לא רק הפנסיוניות) הקיימות בישראל באופן שיניב ללקוח רווח משמעותי לצד מצב ביטוחי תקין.

0

About the Author:

דני טל - מייסד חברת פורשור מומחים לייעוץ פנסיוני ,בוגר יחידה מובחרת בחיל הים, מצוללי הקישון, מרבית חייו היה איש עסקים. לאחר שחלה וגילה שגם מרבית הכסף ששילם לביטוח ירד לטמיון, הבין את הצורך של הציבור ושל המדינה בייעוץ ביטוח וסיוע אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי של מימוש זכויות. משמש כמנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ, המתמחה בייעוץ פנסיוני, שדרוג הון עצמי, במימוש זכויות פיננסיות ובבדיקת תשלומי ביטוח אישי, משפחתי ופנסיוני ובייעוץ ופנסיה מאושרת כתאגיד ייעוץ פנסיוני ע"י משרד האוצר.
  מאמרים דומים