צמצום המעקב אחרי כספך בחסכון הפנסיוני

Posted by:

מזה שנים נאלץ הציבור הישראלי לפנות הררי ניירת ודוחות המגיעים לתיבת הדואר שלו  מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל במהלך חודשים פברואר-מאי מדי שנה.

מרבית החומר מוצאת את דרכה במהירות לפח האשפה מבלי להיפתח כלל. חלקו נפתח ע"י החוסכים והמבוטחים למספר דקות לשם ניסיון מועד לכישלון של הבנת הנקרא בו.

וכך, רובנו אשר אינם שולטים ב"סינית" של הגופים הפנסיוניים, מותרים את הנכס הגדול שיותר שלנו לחסדיהם של אלה הנמצאים בניגוד אינטרסים לנו, דהיינו היצרנים והמוכרים של הגופים הפנסיוניים.

למעלה ...

המשיכו לקרוא ←
0

ייפוי כח לבעל רשיום לייעוץ פנסיוני

Posted by:

ייפוי כוח לבעל רישיון – טיוטה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לפי סעיפים 27(ב)(7) ו-31(ב)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק הייעוץ הפנסיוני") ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

  1. 1. כללי

חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע ...

המשיכו לקרוא ←
0

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי כמנוף לרווחת הציבור ושמירה על קופת המדינה ללא השקעה

Posted by:

נחיצות חקיקה בדבר ייעוץ ביטוחי ופנסיוני אובייקטיבי לחלוטין בארץ, חשיבותו בהקטנת הנזק הנגרם הן לעובדים והן לקופת המדינה. למרות הסתייגותם של חלק מהמפקחים על שוק ההון והביטוח בזמנו, ובעקבות הקמת וועדת בכר הוקמו בארץ תאגידי  ייעוץ פנסיוני פרטיים במתכונת אובייקטיביות מוחלטת כפי שהומלצה לאחר מכן במסקנות הוועדה (כלומר אי- קבלת עמלות הפצה כלשהן מגופים פיננסיים) ובאופן חמור מכפי  שמחויב בחוק שנכנס לתוקף ב-1/2006.   הנחת היסוד לכדאיות השקעה במיזם מעבר לחשיבותו הייתה כי בתום החקיקה, יובאו כל הזכויות שבחוק ...

המשיכו לקרוא ←
0

בהעדר ייעוץ פנסיוני 80% מהציבור מפסיד כספים

Posted by:

רוב הציבור בישראל, בהעדר ייעוץ פנסיוני, חוסך לפנסיה ומבטח את משפחתו ואת עצמו  בתוכניות  שהוצעו לו במקום העבודה ועל ידי סוכנים ומשווקים המייצגים את חברות הביטוח והגמל.

סוכנים ומשווקים אלה, באופן טבעי מתוגמלים בצורה גבוהה יותר כאשר הם מצליחים לשווק תוכניות אשר הינם רווחיות יותר לחברות אלה.

מכיוון שכך, למעלה מ-80% (עפ"י משרד האוצר) מהציבור משלם עבור תוכניות אשר אינן מתאימות לצרכיו וצרכי משפחתו, אינו מבוטח כהלכה וגם משלם תעריפים מוגזמים, דמי ניהול גבוהים וכפילויות תשלום אשר פוגעים ברמת החיים הנוכחית של ...

המשיכו לקרוא ←
0

ייעוץ פנסיוני בישראל

Posted by:

הרקע לייעוץ פנסיוני

כיום מונחת האחריות לחיסכון לטווח ארוך (לאחר גיל הפרישה) על כתפי העובד בלבד באם הוא במעמד שכיר, עצמאי או בעל שליטה בחברה ולכן יש משמעות רבה לתחילת חיסכון מוקדם ככל האפשר מייד עם תחילת העסקה במקום עבודה או בעסק עצמאי.

התארכות תוחלת החיים הינה נתון אשר מחייב הן תחילת החיסכון לפנסיה בגיל צעיר ולאורך שנים רבות, אך בעיקר תכנון פיננסי-פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה למניעת תשלומים מיותרים לאורך השנים הללו שעשויות להתארך  עקב דחיית מועד היציאה לגמלאות – פעולה בלתי ...

המשיכו לקרוא ←
0

העלאת גיל הפרישה בעת ייעוץ פנסיוני מקצועי

Posted by:

ייעוץ פנסיוני חשוב במיוחד לגיל הפרישה

יועצים פנסיוניים נוהגים להתייחס בחישוביהם במהלך התכנון הפנסיוני לתוחלת חיים על פי מספר המפורסמים מעת לעת בפרסומים כמו למשל בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

גיל הפרישה הינו אחד המרכיבים העיקריים בלוח החישובים הנחוצים לתכנון פרישה בכבוד והתייחסות כמתואר על-ידי ייעוץ פנסיוני עלולה להסב נזק כספי רב ואפילו אסון כלכלי על משפחה שלמרות מודעותה כבר בגיל צעיר לחשיבות הייעוץ הפנסיוני והסכמתה להשקיע סכומים ניכרים לתשלום ליועץ פנסיוני או חברת ייעוץ אובייקטיבי רק משום התייחסות בלתי ראויה לנושא זה.

ללא ...

המשיכו לקרוא ←
0

ייעוץ פנסיוני עושה צעד קדימה ושניים אחורה

Posted by:

הייעוץ הפנסיוני מתחיל בנסיגה

לאחרונה פורסם כי במשרד האוצר הוקם צוות הכולל את מנכ"ל האוצר לשם בחינת ההתדרדרות המאפיינת את התנהלות שוק ההון הישראלי. בין היתר פורסם כי יתכן שבין האפשרויות המוצעות תישקל גם נסיגה בהיקף מסוים מרפורמת בכר (הנוגעת לייעוץ פנסיוני).

בין ההמלצות הנשקלות נבדקת גם האפשרות ליתן אפשרות לחלק מהבנקים הקטנים לרכישת שליטה מחודשת בחלק מקופות הגמל. כידוע, במסקנות וועדת בכר בשיבתה במהלך שנת 2005 לבחינת האפשרות להגברת התחרות בשוק ההון וצמצום הריכוזיות תוך הפרדת השיווק הפנסיוני מהייעוץ הפנסיוני, אחת ...

המשיכו לקרוא ←
0
Page 2 of 2 12