בלוג ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

Posted by:

בשנת 2005 לאחר מסקנות ועדת בכר השתנה עולם הביטוח הפנסיוני בארץ.
לא עוד שליטה בלעדית של סוכנים, מוכנים ומשווקים שלוחי חברות הביטוח ב"ייעוץ" ללקוח באופן בניגוד אינטרסים ללקוח ומונה עפ"י ריווחי תגמולי הסוכנים ע"י החברות ובקשר ישיר לרווחיות עסקת המכירה (כמובן לצד חברת הביטוח).
בחקיקה שמקורה במסקנות וועדת בכר נאסר השימוש במילה "ייעוץ" וכל נגזרותיה בפרסום של מי שאינו בעל רישיון "יועץ פנסיוני".
במקביל נאסרה אחזקת וקבלת רישיון יועץ פנסיוני על מי שהינו בוסכן ביטוח או משווק פנסיוני.
כמוכן נקבעה חובת גילוי נאות, כאשר על כל סוכן, סוכנות או משווק נכפתה חובת הצגת שלט מאיר עיניים, כיתוב ברור או בולט באתר אינטרנט והחתמת מסמך בעת פגישה שתוכנם מעיד על היות בעל המקצוע משווק או סוכן ולא יועץ בעל רישיון ועל זיקתו לחברות הביטוח והפנסיה אותם הוא מייצג.
בנוסף לחקיקה בנושא זכותו של כל מבוטח, שכיר, עצמאיי או בעל שליטה לבחור באופן סוברני את מבנה ניהול כספי הפנסיה ומבנה הביטוח האישי (חיים, אובדן כושר עבודה וכו') ללא התערבות המעסיק והזכות לכל אזרח לקבלת ייעוץ פנסיוני או פנסיוני כולל ביטוחי באופן אובייקטיבי באמצעות חברות בעלות רישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני וביניהן כאלה שגם אינן עוסקות במכירה, אבל שרישיונן מונע גם כל הטיה בייעוץ. זאת ע"י התניית רישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני שלהן באי- קבלת כל סוג של עמלות מחברות הביטוח והגופים הפנסיוניים.
כיום ניתן לקבל שרות ייעוץ פנסיוני בצורה הכוללת גם בחינה ותיקון בדמי הניהול גבוהים או מיותרים שמשלם הלקוח לגופים אלה, תכנון והתאמת מסלולי ההשקעה והביטוחים לצרכים הנכונים של המבוטח ומשפחתו, נטרול תשלומים מיותרים כפילויות תשלום, הוזלת תעריפים , הפסקת תשלומים בגין ביטוח לא תקין או ללא תוקף ומקסום הטבות מס והחזרים לצד מקסום סכומי הפנסיה הצבורה ללא הגדלת תשלומים.

ייעוץ פנסיוני בנושאי ביטוח
בפורשור יועצים מתן חשיבות רבה בניתוח הצרכים הראליים של המשפחה וביצוע סימולאציות האירועים שעשויים להשפיע על ההתנהלות הכלכלית בעת מקרה מחלה, מוות, אובדן כושר עבודה, הזדקקות לטיפולים רפואיים ועלולים אף לגרום למשיכה בחסכונות הפנסיוניים עד כדי פגיעה באפשרות להגיע לגיל הפנסיה עם קצבת חודשית המאפשרת רמת חיים סבירה בהתאם ליעדי המשפחה.
צוות המומחים בניהול סיכונים, היועצים הפנסיוניים כולל מלבד בעלי רישיון יועץ פנסיוני, יועצים בניהול סיכונים משפחתי ובבדיקת תשלומים לחברות ביטוח בגין ביטוחים בתוחם האישי והמשפחתי כגון בריאות, מוות, סיעוד, טיפולים, תרופות, נכויות ניתוחים ועוד ביטוחים שונים המוצעים ע"י חברות הביטוח השונות במגוון תוכניות השונות זו מזו בטיבן ובעלותן.
לבעל משפחה המבקש לוודא שמשפחתו והוא מבוטחים בהתאם לצרכים אמיתיים ולא למילוי צרכי סוכן הביטוח, וזאת בהוצאה חודשית נמוכה ככל הניתן ללא תשלומי עתק מיותרים וכפולים – ייעוץ מקצועי ומסונכרן זה מומלץ כחלק מתהליך ייעוץ פנסיוני בפורשור ומעלה את נטרול ההפסדים באמצעות הייעוץ בצורה משמעותית.
מטרת הייעוץ מושגת גם בעזרת תקינות המסמכים ותקיפות הביטוח שהוקמו או שונו במהלך הייעוץ, למניעת סיבות לחברת הביטוח לא לשלם לך בעת הצורך.

ייעוץ פנסיוני לפרישה
ייעוץ פרישה מבוצע לעיתים רבות ע"י מי שאינו בעל רישיון יועץ פנסיוני, זו סוגיה חשובה להתערבות הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון שכן ללא חתימת חוזה ייעוץ פנסיוני בנוסח המאושר ע"י משרד האוצר ומאושר רק לבעלי רישיון ייעוץ פנסיוני, עלול כל אחד להכתיר עצמו כ"מתכנן פנסיוני" "יועץ תקציב", , "יועץ פרישה" או יועץ כלכלי" ללא פיקוח ולהסב ללקוח נזק קטסטרופלי בלתי הפיך.
מטרת ייעוץ פרישה הינה טיפול בכספים המגיעים ללא תשלומי מיסוי מיותרים , מקסום מגוון הזכויות בעת  המעבר שלך ממקום עבודה קודם למקום עבודה חדש או בעת הפרישה לגמלאות.
בפורשור ניתן ייעוץ פרישה במהלך שירותי ייעוץ פנסיוני מתמשך הכוללים עדכונים וליווי בעת מעבר ממקום עבודה אחד לאחר או בעת שינוי מעמד עיסוקי.

איתור כספים אבודים
לא יאומן! כתשעה  מיליארד ₪ מונחים ללא דורש כאמור בפיסומי משרד האוצר – "הר הכסף" , כספים רבים מתוכניות פנסיוניות ופוליסות ממקומות עבודה קודמים בהם עבדת, מתוכניות שהקמת לפני שנים רבות כעצמאי והפסקת הפקדותיך אליהן, כספים צבורים נשכחים עבור מי שנפטר וליורשים אין מידע אודותיהם
באתר משרד האוצר הוקם מנוע חיפוש לאיתור כספים וזכויות אלה. באופן זה ניתן לאתר תוכניות בגופים השונים על שם המחפש או על שם נפטרים שהוא יורשם, שבהם לא התבצעה תנועה במשך תקופה ארוכה. הבדיקה ללא תשלום אך לצערנו אינה כוללת את פירוט הזכויות המצויות בגופים אלה ולכן על כל אחד לטרוח ולפנות לכל גוף פנסיוני שאותר כמחזיק בכספים אבודים אלה בכדי לקבל פרטים נוספים.
בפורשור- ניתן לבצע שירות פניה לחברות והבדיקה על בסיס ובתשלום פתיחת תיק נמוך!

חוות דעת מומחים יועצים פנסיוניים
בעת גמר עבודה, החלפת מעסיק, מקרה ביטוח או אי-ביצוע תשלומים מלאים ונכונים ע"י מעסיק עלול להיגרם נזק כספי בגובה רב ופגיעה בזכויות לעובד המבוטח.
אי- בצוע תשלום או ביצוע תשלום חלקי בלבד ע"י מעביד שחסך 200 ₪ בחודש עלול ליצור נזק של 500,000 ₪ בעת מקרה ביטוח, מות או פציעת העובד.
גם תביעת חברת ביטוח בגין פגיעה וניסיון לקבל את תגמולי הביטוח המובטחים בפוליסה נתקל לעיתים רבות בדחיית הבקשה לתגמולי ביטוח ע"י חברת אלה ואי קבלת כספים המגיעים לך.
הזמנת וקבלת חוות דעת מומחה מקצועית ובלתי מוטה עשויה לסייע לך משמעותית בקבלת כל זכויותיך. חישוב הנזקים בעזרתם של יועץ אקטואר ויועץ פנסיוני בעל ניסיון במקרה אי- ביצוע הפרשות כדין או בהתאם לחוזה אישי בעבודה, חישוב זכויות כספיות בביטוח ופנסיה למקרה בימ"ש או הפרדת נכסים והסכמי גירושין ונישואין עשויים להטות הכף מכאן לכאן בדרך למיצוי זכויותיך. לכן מומלץ בכל מקרה לחשד של פגיעה בזכויות לבצע לפחות פגישת הערכת תועלות מקדימה טרם החלטה על הזמנת חוות-דעת מומחה.

0

About the Author:

דני טל - מייסד חברת פורשור מומחים לייעוץ פנסיוני ,בוגר יחידה מובחרת בחיל הים, מצוללי הקישון, מרבית חייו היה איש עסקים. לאחר שחלה וגילה שגם מרבית הכסף ששילם לביטוח ירד לטמיון, הבין את הצורך של הציבור ושל המדינה בייעוץ ביטוח וסיוע אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי של מימוש זכויות. משמש כמנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ, המתמחה בייעוץ פנסיוני, שדרוג הון עצמי, במימוש זכויות פיננסיות ובבדיקת תשלומי ביטוח אישי, משפחתי ופנסיוני ובייעוץ ופנסיה מאושרת כתאגיד ייעוץ פנסיוני ע"י משרד האוצר.
  מאמרים דומים
  • No related posts found.