בלוג ייעוץ פנסיוני

מי יצל את הכבאים ? עשן בלי אש!

Posted by:

מי שיכנס לאתר של מכבי אש יתקל בסרטון בו מציגים מספר כבאים את מצבו העגום של שירות מכבי האש בישראל. באתר מראים משאית סולם משנת 79 ומשאית כיבוי משנת 89 ומציינים נתונים נוספים שמלמדים על בעיה אמיתית בכל הקשור ליכולת תפקודם.

לדעת יועץ פנסיוני בכיר שבדק תיק פנסיוני ביטוחי של אותם כבאים חרוצים שבאמת דואגים לשלום הציבור לא מודעים למחדל נוסף המתרחש אצלם בתחום אחר לגמרי. בפנסיה שלהם.

בסיכום שהכין היועץ ללקוח נאמר כי למרות שמשרד האוצר קבע כי החל משנת 2008 קיימת פנסיית חובה ועל העובד והמעסיק להפקיד כספים בשיעורים מסוימים מהשכר של העובד כנראה שבמכבי האש (שהינו גוף ממשלתי לכל דבר) לא שמעו על אותה תקנה ובפועל שיעורי ההפקדות לעובדים (לפחות על פי מה שאנו ראינו) נמוכים משמעותית מהכתוב בתקנות.

כמה נמוכים ? לכבאי ששכרו 15,000 ₪ היו אמורים לשלם לפחות בשנת 2013 לפחות 15% מהשכר אך בפועל לקרן הפנסיה שלו (הופקדו בממוצע כספים בגין שכר של 180 ₪ !!! בלבד. הפקדה נוספת של כ 200 ₪ נעשית בקופת גמל אחרת וזהו בערך.

בנוסף לכך טען היועץ הפנסיוני הבכיר, יכול כל יועץ פנסיוני מקצועי לזהות בקלות יחסית כי מבנה ההפקדות אינו סדיר ונעשה אחת לכמה חודשים כך שבדו"ח השנתי במקום 12 רשומות המפרטות את ההפקדה בגין כל חודש מופיעות 4 שורות בלבד.

עפ"י חוות הדעת/ייעוץ פנסיוני שהוכנה ע"י היועץ סביר להניח שאותו כבאי חרוץ הינו בעל משפחה וילדים ולכן לאותו מחדל מתווסף היבט נוסף. הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה נגזרים מגובה השכר המבוטח בקרן כך שבמקום שבמקרה אובדן כושר עבודה יקבל אותו כבאי כ 11,250 ₪ המהווים 75% משכרו יקבל הכבאי שלנו רק 280 ₪ מגוחכים. שלא נדבר על התרחיש הרע מכל בו חס וחלילה נהרג אותו כבאי ואז סביר מאוד להניח שקצבת שארים בגובה 115 ₪ בגינה ו 85 ₪ בגין כל ילד לא תספיק למחייתה.

מדהים לגלות ציין היועץ שמדובר בעובד מדינה שלכאורה בטוח כי מעסיקו הראשי (המדינה) שדאג לחוקק חוקים בשביל להגן על האזרחים ואשר מייעד תקציבים אדירים בשביל לפקח על הנעשה במקומות אחרים שכח לפשפש בנעשה בד' אמותיו.

המסקנה המצערת הינה שגם אם אנו שייכים לארגון גדול (אפילו בסדר גודל של מדינת ישראל) אין לנו על מי לסמוך וכל מי שחשוב לו עתידו הפנסיוני ועתיד משפחתו חס וחלילה בעת צרה, צריך לבצע בעצמו בדיקה כי הוא אכן מבוטח כהלכה וכי חסכונו הפנסיוני באמת יביא אותו לקצבה זקנה מכובדת.

אך לא כך הדברים!

בחינה מדוקדקת של יועץ פנסיוני בכיר אחר העלתה כי היועץ הקודם טעה. הוא פשוט לא הבחין (וכנראה שזהו תיק ראשון מסוגו בטיפולו) כי בתלוש השכר של אותו לקוח מצויינים תשלומי ד. ניהול של 2% שבמידה ולא היה "מפספס"  אותם ומבין את משמעותם היה כנראה הופך את מסקנותיו על פיהן.

כעובד מדינה, זכה אותו כבאי להיות חבר בקרן הפנסיה התקציבית שהינה התוכנית הטובה ביותר לעובד, הן בשל אופן חישוב קצבת הזקנה והן מהסיבה הפשוטה שהעובד משלם מדי חודש רק 2% מהשכר המבוטח להבדיל מ 5% לפחות המקובלים בשאר התוכניות ו"בגדול" הינו מבוטח באופן שמגן על שאריו כהלכה וגם עליו במקרה נכות בהיקף סביר והגדרות טובות.

לעומת זאת נמצאו ע"י היועץ הפנסיוני הבכיר השני ליקויים מהותיים במבנה הביטוח המשפחתי, מסלולי השקעות וגביית דמי ניהול בתוכניות נוספות של הלקוח.

המסקנה הינה כי כיום כיום, הדרך היחידה להבטיח כי אתם ומשפחתכם מבוטחים כהלכה הינה לפנות לגוף המעניק יעוץ פנסיוני אובייקטיבי הפועל כמערכת מומחים מסונכרנת הכוללת מספר יועצים פנסיוניים, יועצי ניהול סיכונים, יועצי השקעות ומיסוי המסונכרנים כולם באופן המקטין את הסיכויים לטעויות בלתי הפיכות העלולות להסב נזק כספי וקטסטרופה כלכלית ובאותה הזדמנות לבדוק גם את תשלומי המשפחה לביטוחים פרטיים.

בשנים הקרובות אנו צפויים לראות חקיקה הולכת ומתגבשת שמטרתה הגנה על הציבור באמצעות חובת ביצוע ייעוץ פנסיוני כלשונו בחוק ע"י תאגידי בעלי רישיון יעוץ פנסיוני אובייקטיבי הפועלים באופן המונע מהם זיקה וקבלת עמלות הפצה מחברות הביטוח והגופים הפנסיוניים.

יתכן גם שבעתיד תסייע המדינה השתתפות בעלות ייעוץ כזה משום ההבנה כי הגנה על הציבור משמעותה גם הגנה על קופת המדינה. כיום מתבטא הסיוע בהכרה בהוצאות לייעוץ פנסיוני להטבות מס שגם הן כסף אמיתי.

כיום, מאפשרות חלק מאותן חברות ייעוץ הפנסיוני וביטוחי הערכת תועלות מוקדמת בכדי להטיח כי הלקוח ייהנה מרווח שיעלה פי כמה וכמה על עלות הייעוץ ולכן מומלץ לנצל אפשרות זו ולקיים פגישה מקדימה שעלותה בדרך כלל רק כמה מאות שקלים ועשויה ללמד על הפסדים של מאות אלפי שקלים הניתנים לחיסכון.

סביר להניח גם, כי כל הכבאים כמו כל הציבור משלמים תשלומי יתר למגוון ביטוחים פרטיים שחלקם מיותרים עפ"י צרכי המשפחה, חלקם בכפילות עם ביטוחים משלימים וקולקטיבים ורובם בתעריפים דמיוניים וללא כיסוי תקף, חלקם נאסרו לשיווק בחוק, אך הוא אינו מודע לכך. לכן למרות תשלומים חודשיים ניכרים, ביום פקודה יתברר כי אותו כבאי השאיר בטפסים אותן לא ידע למלא כהלכה, עילה לחברות הביטוח לא לשם לו כאשר משפחתו תעמוד בפני קטסטרופה כלכלית.

0

About the Author:

דני טל - מייסד חברת פורשור מומחים לייעוץ פנסיוני ,בוגר יחידה מובחרת בחיל הים, מצוללי הקישון, מרבית חייו היה איש עסקים. לאחר שחלה וגילה שגם מרבית הכסף ששילם לביטוח ירד לטמיון, הבין את הצורך של הציבור ושל המדינה בייעוץ ביטוח וסיוע אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי של מימוש זכויות. משמש כמנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ, המתמחה בייעוץ פנסיוני, שדרוג הון עצמי, במימוש זכויות פיננסיות ובבדיקת תשלומי ביטוח אישי, משפחתי ופנסיוני ובייעוץ ופנסיה מאושרת כתאגיד ייעוץ פנסיוני ע"י משרד האוצר.
  מאמרים דומים
  • No related posts found.