בלוג ייעוץ פנסיוני

מסלקת הייעוץ הפנסיוני והמפקח

Posted by:

המסלקה הפנסיונית שהחלה לפעול בימים האחרונים בצורה חלקית הייתה מיזם הדגל של המפקח על הביטוח הפורש עודד שריג וככל הנראה תהווה ההצלחה היחידה בקידום ייעוץ פנסיוני נוח וזמין לציבור החוסכים לפנסיה.

הודעתו של פרופסור עודד שריג על פרישתו ב 31 לאוגוסט השנה במידה ולא יימצא לו מחליף עד מועד זה לא הפתיעה את עולם הביטוח והיועצים הפנסיוניים. מזה זמן רב קיימת תחושה בציבור העוסקים בחסכון לטווח ארוך כי משהוא לא טוב קורה באגף הפיקוח על שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר מאז תום כהונתו של המפקח הקודם ענתבי.

תחילה נוכחו בעלי תאגידי הייעוץ הפנסיוני לצפות להפתעתם בהתמוססות החוקים הנוקשים שחוקקו במסגרת חוק פיקוח על שירותים פיננסיים 2005 בנושא הפרדת ייעוץ פנסיוני משיווק פנסיוני. שנים רבות ללא אכיפת החוקים בנושא זה גרמו לכך שאפילו גופים משווקים שהקפידו על קיום החוק בדבר איסור שימוש במילים ייעוץ פנסיוני ונגזרותיהן בפרסומיהם ובאתרי האינטרנט שלהם החלו שוב לפרסם עצמם כנותי שירותי ייעוץ והחלו "להחביא" את הגילוי הנאות שנקבע בחוק בדפים אחוריים של אתר האינטרנט כך שהלקוח המבקר באתר לא יוכל להבין כי מדובר בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

התופעה של "הסמכות" פרטיות של גופים מסחריים ל "מתכנני פנסיה" שאינם בעלי רישיון יועץ פנסיוני וחלקם בכלל בעלי רישיון משווקים וסוכני ביטוח, ובלבול הציבור בנוגע למי שאכן נאמן לו בלבד לעומת מי שנמצא או עשוי להימצא בניגוד אינטרסים לו או באי- הכשרה מפוקחת ע"י משרד האוצר גם היא לא קיבלה מבחן ראוי של משרד המפקח.

תלונות שהועברו בצורה מסודרת לאגף הפיקוח "זכו" להתייחסות "קרירה" ולעיתים אפילו חוסר התייחסות עד כדי אי-אישור קבלת ההודעה.  הדיווחים השנתיים של המפקח לא כללו כלל התייחסות לתלונות אלה ולא ניתנה בהם סקירה להתנהלות המשרד בנושא אכיפת ההפרדה בין הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי של חברות בעלות רישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני לבין סוכנים, סוכנויות ומשווקים.

פניות של בעלי תאגידי ייעוץ פנסיוני בעלי רישיון מיוחד המתנה רישיונן באי-קבלת עמלות הפצה מהגופים הפנסיוניים (להבדיל מהבנקים ותאגידים שבחרו במסלול עמלות הפצה מוגבלות) לאפשר לציבור הרחב הגולש באתר האוצר בעמוד "איתור יועצים"  הבחנה בין סוגי היועצים השונים: יועצים בעלי רישיון שכירים בבנקים, יועצים עצמאיים ותאגידי ייעוץ אובייקטיביים לחלוטין.  נתקלה גם היא במענה לא מכובד שעיקרו "בעיות טכניות וזמן דרוש" במשך שנים בעוד הציבור הולך ומפסיד הן את כספו, הן את כספי המדינה שניתנו לו כהטבות מס, לכיסי הסוכנים, חברות הביטוח והגופים הפנסיוניים.

המסלקה לעומת זאת נראתה לכאורה כ"בייבי" של המפקח ואמנם לאחר שנים של ציפיות, בימים אלה החלה המסלקה לפעול אולם עליה וקוץ בה. למרות שבתחילת ינואר 2013 פורסם חוזר בנושא המבנה להעברת נתונים מהגופים הפנסיוניים שכלל דרישות לבקרה על איכות הנתונים בעת העברתם, היערכות לשימוש בעבודה סדירה ורישום בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני תוך רכישת יחידות התחייבות לביצוע פעולות במסלקה, עדיין לא הושלמה התחברות הגופים כולם למתן המידע הנדרש ומספר הנרשמים מבין היועצים הפנסיוניים העצמאיים קטן ביותר.

יתכן, שהסיבה לאי-התקשרות מצד היועצים הפנסיוניים הפרטיים נעוצה בכך שלצד ההנחה ליחידת בקשת מידע נקבעה למינימום התחייבות לביצוע 100 פעולות בקשת מידע אך סביר יותר שהדבר שמנע יותר מכל את ההתחברות הייתה ההתניה  למימוש כל הפעולות ששולמו ע"י היועץ הפנסיוני במסגרת יחידת ההתחייבות עד לסוף שנת 2013 בלבד.

התניה זו תמוהה משום שברור שבשלב זה של מסלקת "בוסר"  אין עדיין ליועצים הפנסיוניים אמונה או ניסיון באמינות ונוחות התפעול וחמור מכך  העובדה כי לא כל הגופים השלימו התחברות למסירת נתונים באופן המבוקש.

כך נוצר מצב בו יועץ פנסיוני רוכש יחידות התחייבות במחיר מוזל מצד אחד ומנגד קיימת סבירות רבה שלא יספיק לנצל את מלוא בקשות המידע עד סוף השנה ובעצם חלק מתשלומיו ירדו לטמיון.

מן הראוי היה לאפשר לבעלי רישיון ייעוץ פנסיוני  התחברות בתשלום למערכת הסליקה לשם קבלת מידע בלבד תוך התחייבות למספר פעולות מסוים וקבוע מראש, אך לאפשר ניצול אותן יחידות בכל עת שהיא.

כך או אחרת, אנו מאחלים לפרופסור שריג הצלחה בהמשך דרכו ולעם ישראל קידום נושא הפנסיה והייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי, מניעת אפשרות מכירת כפל תשלומים ופיקוח ואכיפה של איסור הטעייה בנושא רישיונות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

0

About the Author:

דני טל - מייסד חברת פורשור מומחים לייעוץ פנסיוני ,בוגר יחידה מובחרת בחיל הים, מצוללי הקישון, מרבית חייו היה איש עסקים. לאחר שחלה וגילה שגם מרבית הכסף ששילם לביטוח ירד לטמיון, הבין את הצורך של הציבור ושל המדינה בייעוץ ביטוח וסיוע אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי של מימוש זכויות. משמש כמנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ, המתמחה בייעוץ פנסיוני, שדרוג הון עצמי, במימוש זכויות פיננסיות ובבדיקת תשלומי ביטוח אישי, משפחתי ופנסיוני ובייעוץ ופנסיה מאושרת כתאגיד ייעוץ פנסיוני ע"י משרד האוצר.
  מאמרים דומים