בלוג ייעוץ פנסיוני

מסמך הנמקה בייעוץ פנסיוני ובשימור לקוחות כספים

Posted by:

הנמקה בעת תהליך ייעוץ פנסיוני

בחוק, נקבעה חובת מסמך הנמקה בעת הליך שיווק פנסיוני וגם בעת מתן ייעוץ פנסיוני המבצע יישום המלצות כגון ניוד כספים ושינוי תוכניות פנסיוניות. גם בעולם הביטוח האישי נקבעו הליכים של מסמכי הנמקה והשוואה בעת שלחוף תוכניות (בביטוח בריאות בעיקר).

מסמכי ההנמקה נועדו לוודא כי מאחורי המלצות שניתנו ללקוח ע"י מי הנמצא לעיתים בניגוד אינטרסים לו (סוכנים ומשווקים)  ולעיתים ע"י מי שעשוי להרוויח מביצוע ההמלצות כגון תאגידי ייעוץ (בעיקר הבנקים) שבחרו במסלול קבלת עמלות הפצה (מוגבלות) מהיצרים, קיים היגיון פנסיוני ביטוחי והנחיות שלא יסבו חלילה נזק לחיסכון הפנסיוני של המבוטח.

מה שהמחוקק (ואגף הפיקוח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר) לא נתנו דעתם לו הוא המציאות בפועל.
המציאות בייעוץ הפנסיוני בשטח

במקרים רבים, למרות שהלקוח קיבל חוות-דעת של יועץ פנסיוני ואפילו מטעם תאגיד ייעוץ פנסיוני שאינו מקבל שום סוג של עמלה ואינו יכול להיות מוטה ולמרות שהלקוח שקיבל מסמך הנמקות והשוואות ובחר ליישם את מסקנות דוח הייעוץ הפנסיוני ו/או הביטוחי שקיבל והנחה את סוכניו לבצע את השינויים המבוקשים, פועלת שיטת "שימור הלקוח" או ליתר דיוק שימור כספיו בגוף שנלחם על הזכות לנהלם ולגבות עלות ניהול בגין כך.

או אז פונה הגוף ללקוח באופן טלפוני וצוות מיומן משכנע את הלקוח בתסריט שיחה משוננים היטב לבטל את ההוראה ולהשאיר את הכספי והביטוחים על כנם בטענות כאלה ואחרות.

הליך זה מלווה לעיתים בהבטחות בעלות תוכן, לעיתים בהבטחות שערכן נמוך ולעיתים אפילו בהפחדה והטעיית הלקוח שגם כך היה מוכן לוותר על כל ההליך והינו מטרה קלה בחיצי המשמרים.

הליך זה אינו כולל שום שלב של תהליך ייעוץ פנסיוני, אינו כולל בדיקת תיקו הכולל של מעגל חייו של הלקוח, לא את צרכיו הפנסיוניים ולא הביטוחיים , לא את שאיפותיו הייחודיות ולכן גם אינו מחויב כעת בחוק בעריכת מסמך הנמקה כמחויב עת הליך ייעוץ פנסיוני תקין.

לאחרונה פורסמו טרוניות בנושא זה מצד מנהלי אגפי ייעוץ פנסיוני וגם נציגי הבנקים טענו כי מדובר "באפליה".

ואולי ההבדל העיקרי בין מנהלי ייעוץ פנסיוני בחברות ייעוץ שאינן מקבלות עמלות הפצה לבין אלה שכן מקבלים עמלות הפצה הינה סיבת הטרוניה. שמא פועלים היועצים האובייקטיביים לחלוטין משום הדאגה ללקוחותיהם שעשויים מתוך לחץ המשמרים לפעול בצורה שתפגע בחסכונם הפנסיוני וביטחונם תוך עיקור כל מאמץ היועץ והמלצותיו בנזיד עדשים של הוזלה זמנית של דמי ניהול כאילו זהו הפרמטר החשוב ביותר ללקוח. ואולי פועלים תאגידי הייעוץ הבנקאיים ואלה הנוספים שבחרו במסלול עמלות הפצה לאבד את נתח דמי הניהול שהיו אמורים לקבל במידה שתבוצע המלצתם.

כך או אחרת, ראוי היה שכל שינוי בתוכניות פנסיוניות וגם חזרה מבקשה לביצוע שיוניים בעקבות שימור יחייב תהליך ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי הכולל מסמכי הנמקה והשוואה ואחריות מקצועית של גורם לשיוני או לביטול השינוי.

0

About the Author:

דני טל - מייסד חברת פורשור מומחים לייעוץ פנסיוני ,בוגר יחידה מובחרת בחיל הים, מצוללי הקישון, מרבית חייו היה איש עסקים. לאחר שחלה וגילה שגם מרבית הכסף ששילם לביטוח ירד לטמיון, הבין את הצורך של הציבור ושל המדינה בייעוץ ביטוח וסיוע אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי של מימוש זכויות. משמש כמנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ, המתמחה בייעוץ פנסיוני, שדרוג הון עצמי, במימוש זכויות פיננסיות ובבדיקת תשלומי ביטוח אישי, משפחתי ופנסיוני ובייעוץ ופנסיה מאושרת כתאגיד ייעוץ פנסיוני ע"י משרד האוצר.
  מאמרים דומים