בלוג ייעוץ פנסיוני

עוד תאגיד ייעוץ פנסיוני מפסיק פעילות

Posted by:

עוד תאגיד ייעוץ פנסיוני מפסיק פעילות בחודש יוני 2019 הפסיק בנק אגוד את פעילותו כתאגיד ייעוץ פנסיוני לאחר שכבר בנובמבר 18 הודיע לגופים המוסדיים לבטל את שירותו וייפוי כוחו כיועץ ללקוחות.
הבנק הינו התאגיד הראשון שנכנס לתחום הייעוץ הפנסיוני במסלול המאפשר קבלת עמלות הפצה, כלומר קבלת עמלה מגופי הביטוח והפנסיה (מוסדיים) ולא מהלקוח. עתה מכיוון שהוחלט בבנק על תכנית התייעלות הכוללת הפסקת פעילותו בתחום הייעוץ הפנסיוני ביטל את הסכמי ההפצה שהיו לו עם מנהלי החיסכון לפנסיה. הפסקת מתן ייעוץ ע"י הבנק והיציאה מתחום הייעוץ הפנסיוני גם של מאות יועצים פנסיוניים בבנקים השונים מעידה על אי-הצלחת וועדת בכר והרפורמה בעקבותיה שנועדה לאפשר ייעוץ פנסיוני "אובייקטיבי" לציבור בישראל. וכך לאחר כ 14 שנה מאז הפרדת הייעוץ מהשיווק בחוק פיקוח על שירותים פיננסיים 2005 אנו עדים לצמצום של למעלה מ 60% במספר היועצים בבנקים. אחת הסיבות האפשרויות לאי הצלחת מערכי הייעוץ נעוצה כנראה בניסיון ל"שווק" לציבור ייוע אובייקטיבי ללא ניתוק ממשי בין תאגידי הייעוץ ולבין גופי הפנסיה והחשדנות הברורה של הציבור בניגוד אינטרסים עקב קבלת עמלות מהגופים לבנקים ותאגידי הייעוץ שבחרו במסלול זה. אגב, לצד תאגידי הייעוץ הבנקאיים וחברות הייעוץ במסלול עמלות הפצה הוקמו תאגידי ייעוץ אובייקטיביים כגון תאגיד "פורשור מומחים בע"מ" שבחר במסלול ייעוץ "טהור" ללא עמלות הפצה וברישיון המותנה באי-פעילות וביצוע עסקות בגופים המוסדיים ואיסור קבלת כל סוג של עמלה מהם. סיבה נוספת לכאורה לכישלון המהלך נעוצה כנראה בעובדה שהייעוץ בבנקים התמקד בעיקר בקופות גמל ובקרנות השתלמות ללא התייחסות מקצועית לביטוחי מנהלים, ביטוחי תגמולי עצמאיים או סנכרון והתייחסות לביטוחים אישיים עבורם שילמו הלקוחות מידי חודש. ויש שיאמרו כי בפועל הפכו תאגידי ייעוץ אלה לזרוע הפצה של קופות הגמל וקרות ההשתלמו שהיו בעבר בבעלות חלקם. במהלך 2005 התאגד תאגיד פורשור מומחים כחברה בע"מ ופרסם " אמנת שרות ייעוץ פנסיוני<www.forsure.org/?CategoryID=555> " וב 2008 לאחר בחינת אי קיום הסכמי הפצה בינו לבין הגופים מוסדיים קיבל רישיון יועץ פנסיוני תאגיד מיוחד שכלל מכתב נלווה ובו מגבלות לכך שהתאגיד " לא יבצע עסקה במוצר פנסיוני עבור לקוח ולא יגבה עמלה כלשהיא מגוף מוסדי …" זאת כאמור בשונה מרישיונות ייעוץ שהחלו תאגידי הייעוץ לקבל שנה קודם לכן בנק אגוד , בשנת 2008 בנק אוצר החייל, בנק דיסקונט, מרכנתיל ובנק ערבי ישראלי ובשנת 2009 בנק הפועלים. אגב, גם בבנק הפועלים נראה כי לאחרונה תולה יהבו במתן "ייעוץ פרישה" לציבור הפורשים בישראל בייעוץ שנראה על פניו קרוב יותר לתחום ייעוץ ההשקעות ושוב לכאורה אין התייחסות לאלמנטים ביטוחים וצרכים משתנים של הלקוח בעקבות סיום העסקתו. כך אנו עדים למיעוט אפשרויות של קבל ייעוץ הוליסטי מקיף בגילאים מוקדמים בהם ניתן לחסוך מידי חודש סכומים ניכרים בתשלומים לחברות ביטוח בגין ביטוחים אישיים, ביטוחי חיים בריאות וסיעוד. התאמת תוכניות ומסלולים עפ"י ניתוח צרכים מקדים, מקצועי ובלתי מוטה. אפרופו, בניגוד לתאגידי הייעוץ המצמצמים פעילות ייעוץ ומרכזי מתן שרות, לחברת פורשור מומחים מרכזי ייעוץ בת"א, חיפה ובשרון ולאחרונה עומדת להקים שלוחה נוספת במרכז עסקים קיסריה. יתכן שהישועה תגיע מהמפקח על הביטוח החדש -ברקת, שאולי יפעל להענשת המתחזים ליועצים בלתי תלויים (אגב בחוק הפיקוח נקבע כי על סוכן / משווק חל איסור מוחלט לשימוש במילה "ייעוץ וניגזרותיה " בפרסומיו וחובת גילוי נאות באתרי אינטרנט ובחוזים) וכן להגברת מודעות בציבור לחשיבות קבלת ייעוץ פנסיוני ביטוחי בלתי מוטה עוד לפני שמאוחר מידי. או פשוט מסרטונים אודות תועלות הייעוץ הפנסיוני<https://www.youtube.com/watch?v=fwrosAqzfZE> המופצים ברשת. אין ספק שקבלת ייעוץ פנסיוני ביטוחי שכזה עשוי לחסוך למרביתנו תשלומים של מאות אלפי שקלים מיותרים, להגדיל הפנסיה במאות ולאלפי שקלים בחודש, לשדרוג פיננסי ורווח מובטח<www.forsure.org/?CategoryID=518> מידי וחשוב לא פחות קופות זכויות בעת מקרה ביטוחי או ביציאה לגמלאות.
סקירה זו נכתבה ע"י דניאל טל- יועץ פנסיוני בכיר ברישיון משרד האוצר.

0

About the Author:

דני טל - מייסד חברת פורשור מומחים לייעוץ פנסיוני ,בוגר יחידה מובחרת בחיל הים, מצוללי הקישון, מרבית חייו היה איש עסקים. לאחר שחלה וגילה שגם מרבית הכסף ששילם לביטוח ירד לטמיון, הבין את הצורך של הציבור ושל המדינה בייעוץ ביטוח וסיוע אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי של מימוש זכויות. משמש כמנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ, המתמחה בייעוץ פנסיוני, שדרוג הון עצמי, במימוש זכויות פיננסיות ובבדיקת תשלומי ביטוח אישי, משפחתי ופנסיוני ובייעוץ ופנסיה מאושרת כתאגיד ייעוץ פנסיוני ע"י משרד האוצר.
  מאמרים דומים
  • No related posts found.

Add a Comment