בלוג ייעוץ פנסיוני

פדיון קרנות השתלמות במהלך ייעוץ פנסיוני

Posted by:

לרוב נוטים יועצים פנסיוניים להתייחס לכל קרונות השתלמות של לקוח ייעוץ פנסיוני ככספים הניתנים לפדיון רק לאחר תום שש שנים מתחילת הפקדה ראשונה בקרן. חלק ניכר מיועצי הפנסיה וביטוח אינם מודעים לאפשרות בניתנת בחוק לפדיון מוקדם משש שנות ותק הללו.

חשיבות רבה קיימת במהלך ייעוץ פנסיוני לאיתור כספים נזילים של הלקוח במכשירים הפנסיוניים השונים שעשויים לשמשו למטרות שונות ורווחיות כגון תשלומי חובות כספייים, הקטנת וחיסול הלוואות ומשכנתאות ואפילו "מחזור" הכספים לצורך הפקדה מחודשת במכשירי חיסכון לטווח ארוך באופן המקנה שוב ללקוח קבלת הטבות והחזרי מס.

הדעה הרווחת בקרב העוסקים בייעוץ ביטוחי ופנסיוני, רואי חשבון ויועצי מס הינה כי כספים המופקדים בקרנות השתלמות ניתנים לפדיון רק לאחר תום שש שנות הפקדה מיום ההפקדה הראשונה נכונה רק בחלק מהמקרים ולמען האמת במרבית המקרים אינה נכונה ועשויה כאמור להסב נזק ללקוח עקב המשך אחזקת אותם כספים ללא קבלת הטבות מס (בהיעדר הפקדות שוטפות) פרט לפטור ממס ריווחי הון הנהוג עדיין ( ועשוי להשתנות עקב החלטת האוצר) הכולל אפשרות משיכת הכספים בצורה הונית חד-פעמית בפטור מס (כיום 25%) על הרווחים הריאליים, ואי-מודעות לנטרול תשלומי ריבית גבוהים משולמים בגין משכנתאות והלוואות הניתנות לסילוק באמצעות כספים אלה.

גם במקרים בהם בעל החיסכון הפנסיוני זקוק לכספים נזילים לשם רכישה במזומן של שירות או מוצר כגון תשלומי לימודים לילדים, רכישת נכס או רכב עשויים כספים אלה למנוע תשלומים מיותרים ועלויות שימוש באשראי בנקאי או מסגרות כרטיסי אשראי.

לכן, יועצים פנסיוניים נכבדים, אל נא תשכחו במהלך ביצוע ייעוץ פנסיוני לתעד כלכה ולמפות את מכשירי החיסכון הפנסיוני של הלקוח תוך תשומת לב לקיום קרונות השתלמות של הלקוח וציון תחילת וותק של כל אחת מהן.  ואז כאשר אתם נתקלים בקיום קופות אשר עפ"י  תחילת הוותק שלהן מתקרבות למועד פדיון אפשרי (כלומר 6 שנים) וגם קיימות קרנות השתלמות נוספות ו"צעירות" יותר בתיק הפנסיוני של הלקוח מומלץ להתנהל באופן הבא:

במידה ולפחות אחת מקרנות ההשתלמות נפתחה במעמד שכיר ניתן לבצע "החלת וותק" על הקופה ה"צעירה" מבין השתיים. ביצוע  המהלך ניתן במידה ויש כוונה למשוך את כל הסכום מהקרן הצעירה, לעומת זאת בקרן הותיקה למרות אפשרות למשיכה חלקית , ביצוע משיכה כזו תמנע הן ביצוע החלת הוותק שלה על הקרן "הצעירה" ומאידך לאחר ביצוע החלת הוותק תחסם הקרן הישנה יותר להפקדות נוספות.

אם יש צורך בכספים או המלצה לשימוש בהם להפקדות מחודשות תוך מיצוי הטבות מס חדשות, יש לפנות קודם לקרן שבה קרן ההשתלמות שנפתחה קודם ולעדכן כי ללקוח קיימת קרן השתלמות צעירה יותר  ויש בכוונתו לבצע משיכה משתי הקופות בו זמנית בהסתמכות על הוותק ה"זקן" יותר.

יש לבקש אישור מהקרן הכולל את פרטי בעל החשבון המלאים, אישור לכך שלא בוצעה בעבר משיכה ושהקרן תחסם להפקדות חדשות בעתיד וכל הנתונים הרלוונטיים כגון:תחילת הוותק , מועד הפקדה אחרונה שבוצעה ומעמד החשבון (עצמאי/ שכיר).

את האישור יש להעביר לקרן ההשתלמות הצעירה יותר ולצרף טופס בקשה למשיכת כספים.

הפניה חשובה טרם הביצוע ויש לבדוק באותה עת דבר נוסף. מכיוון שלעיתים מסיבות נוספות לא ניתן לבצע החלת ותק כמו למשל שמקרה ביצוע הפקדות מקבילות בשתי קרנות השתלמות.

חשוב יותר, החלטה על משיכת הכספים וביצוע החלת ותק לצורך כך רצויה שתעשה במהלך ייעוץ פנסיוני כלשונו בחוק בעזרת מומחים בחברת ייעוץ פנסיוני תוך התחשבות בכל נתוני הלקוח, שאיפותיו צרכיו והשקפתו בזהירות מרבית תוך בחירה מנומקת במהלכים שהינם הטובים ביותר עבורו תוך מיצוי זכויותיו באופן מכסימאלי ונטרול הפסדים, תשלומי מס מיותרים וסיכונים.

0

About the Author:

דני טל - מייסד חברת פורשור מומחים לייעוץ פנסיוני ,בוגר יחידה מובחרת בחיל הים, מצוללי הקישון, מרבית חייו היה איש עסקים. לאחר שחלה וגילה שגם מרבית הכסף ששילם לביטוח ירד לטמיון, הבין את הצורך של הציבור ושל המדינה בייעוץ ביטוח וסיוע אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי של מימוש זכויות. משמש כמנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ, המתמחה בייעוץ פנסיוני, שדרוג הון עצמי, במימוש זכויות פיננסיות ובבדיקת תשלומי ביטוח אישי, משפחתי ופנסיוני ובייעוץ ופנסיה מאושרת כתאגיד ייעוץ פנסיוני ע"י משרד האוצר.
  מאמרים דומים
  • No related posts found.