בלוג ייעוץ פנסיוני

צמצום המעקב אחרי כספך בחסכון הפנסיוני

Posted by:

מזה שנים נאלץ הציבור הישראלי לפנות הררי ניירת ודוחות המגיעים לתיבת הדואר שלו  מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל במהלך חודשים פברואר-מאי מדי שנה.

מרבית החומר מוצאת את דרכה במהירות לפח האשפה מבלי להיפתח כלל. חלקו נפתח ע"י החוסכים והמבוטחים למספר דקות לשם ניסיון מועד לכישלון של הבנת הנקרא בו.

וכך, רובנו אשר אינם שולטים ב"סינית" של הגופים הפנסיוניים, מותרים את הנכס הגדול שיותר שלנו לחסדיהם של אלה הנמצאים בניגוד אינטרסים לנו, דהיינו היצרנים והמוכרים של הגופים הפנסיוניים.

למעלה מ-60% מהחוסכים אינם יודעים אפילו ב"גדול" מהם הזכויות שיעמדו לרשותם בחיסכון הפנסיוני בעת הפרישה ומהם האירועים בהם יזכו להפעיל את תוכניות הביטוח באופן שיגן עליהם לאחר שנים רבות ותשלומים שמסתכמים לעיתים במאות אלפי שקלים. וגם במידה ולחלקנו יש מושג קלוש אודות הסכומים שייצפו לנו ביציאה לגמלאות, הרי שבמידה ואיננו נעזרים באופן שוטף בחברת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, לא נוכל לעולם לדעת כמה יכולנו לקבל באמת ובכמה יכולנו להגדיל את החיסכון שלנו ולהקטין את ההוצאות החודשיות שלנו בתכנון והחלטות מושכלות ומקצועיות בעזרת אלה שאינם נמצאים בניגוד אינטרסים לנו.

מצב זה לא ניסתר מעיני הממונה – המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במ. האוצר, פרופסור שריג עודד אשר פרסם לאחרונה מאין תקציר מסכם לשינוי מבנה הדיווח ללקוחות מסגרת הדו"ח השנתי.

המבנה המוצע החדש של הדו"ח לעומת המבנה הקודם, אמור להיות לעזר למבוטח כך שיוכל לקרוא באופן ברור ונוח את המצב העדכני של זכויותיו בחיסכון הפנסיוני שלו ובמידה והנתונים הייו מטרידים כלשהוא לפנות לשרותי ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי וקבל החלטות מושכלות לגבי השינויים הדרושים למניעת תשלומי כפל, תעריפים ודמי ניהול מוגזמים, ווידוא מצב ביטוחי מתאים ותקף ואפילו מיצוי מלוא החזרי המס המובטחים לחוסכים ומבוטחים.

נראה כי הלקוח יזכה במתכונת החדשה לקבל דו"ח מקוצר בן עמוד אחד בדואר, אך יוכל גם לקבל ולעיין בפירוט רב יותר באתר אינטרנט, בחשבון האישי שלו באתרי האינטרנט של הספקים, דהיינו הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני ותכניות הביטוח שלו.

עפ"י המפורסם, יכלול הדוח סעיפים ובהם פרטי הלקוח, זכויות צפויות בקרנות הפנסיה, פירוטי התשלומים החודשיים והקצבאות הצפויות במקרי מוות –כלומר תשלומים שיגיעו לשארי הנפטר, תשלומים שיגיעו במקרים של נכות ו/או אובדן כושר עבודה וקצבה משוערת בגיל הפרישה.

פרטים נוספים שיוכל למצוא הלקוח בדוחות הינם תנועות כספיות של הפקדות ומשיכות, יתרות ולצידן דמי ניהול שנגבו מהחשבון. לצידם של הפרטים יצוינו הערות והמלצות כלליות והבהרות המסופקות ע"י משרד האוצר שמטרתן הדגשת אפשרויות העומדות בידי הלקוח.

בניגוד לדעת האוצר, מביעים חלק מהיועצים הפנסיוניים את דעתם כי נוסח הדוח השנתי אינו מעורר תקווה בדבר היכולת והאפשרות של הציבור (ואלי גם הרצון והמודעות) לבצע שינויים הדרושים במעיין ייעוץ פנסיוני בשיטת "עשה זאת בעצמך".  ובאנלוגיה לעולם הרפואה, טופס בדיקות דם או אבחון mri שיהיו בהירים ככל הניתן, לא יאפשרו לחולה לבצע ניתוח וריפוי בעצמו.

 

0

About the Author:

דני טל - מייסד חברת פורשור מומחים לייעוץ פנסיוני ,בוגר יחידה מובחרת בחיל הים, מצוללי הקישון, מרבית חייו היה איש עסקים. לאחר שחלה וגילה שגם מרבית הכסף ששילם לביטוח ירד לטמיון, הבין את הצורך של הציבור ושל המדינה בייעוץ ביטוח וסיוע אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי של מימוש זכויות. משמש כמנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ, המתמחה בייעוץ פנסיוני, שדרוג הון עצמי, במימוש זכויות פיננסיות ובבדיקת תשלומי ביטוח אישי, משפחתי ופנסיוני ובייעוץ ופנסיה מאושרת כתאגיד ייעוץ פנסיוני ע"י משרד האוצר.
  מאמרים דומים