תשעה  מיליארד ₪ מונחים ללא דורש, כספים מפוליסות ממקומות עבודה קודמים, כספים שנצברו עבור מי שנפטר וליורשים אין מידע אודותיהם

לאחרונה הוקם באתר משרד האוצר מנוע חיפוש לכספים וזכויות אלה. המנוע מאתר תוכניות בגופים השונים על שמך שבהם לא בוצעה תנועה במשך השנים האחרונות. בדיקה זו הינה ללא תשלום אך אינה כוללת פירוט הזכויות המצויות בגופים אלה ויש לפנות לכל גוף פיננסי שברשימה בכדי לקבל פרטים נוספים.

בפורשור- מבוצעת הפניה לחברות והבדיקה על בסיס הצלחה ( רק 12% מהכסף שנמצא!)  ובתשלום פתיחת תיק נמוך!