לעיתים בעת עזיבת עבודה, מקרה ביטוח או אי-הפרשות נכונות ע"י מעביד עלול להיגרם נזק כספי משמעותי לעובד או למבוטח.

לדוגמא, אי- בצוע תשלום ע"י מעביד שחסך לעצמו רק 2000 ₪ עלול להתבטא בנזק של חצי מיון ₪ בעת מות או פציעת העובד.

תביעת חברת ביטוח בגין פגיעה וניסיון לקבל את תגמולי הביטוח המובטחים בפוליסה נתקל לעיתים רבות ב"נפנוף" ע"י חברת הביטוח ואי קבלת כספים המגיעים לך.

חוות דעת מומחה עשויה לסייע לך במיצוי כל זכויותיך בעת מקרה ביטוח או פגיעה. חישוב נזקים אקטוארי במקרה אי- ביצוע הפרשות כדין או בהתאם לחוזה אישי בעבודה, חישוב זכויות כספיות בביטוח ופנסיה למקרה בימ"ש או הפרדת נכסים והסכמי גירושין ונישואין.