בשנת 2005 לאחר מסקנות ועדת בכר נפל דבר בישראל.

לאחר עשרות שנים של שליטה בלעדית של סוכנים ומשווקים של חברות הביטוח ב"ייעוץ" ללקוח באופן מוטה עפ"י ריווחי החברות ותגמולי הסוכנים נאסר השימוש במילה "ייעוץ" ונגזרותיה על מי שאינו בעל רישיון "יועץ פנסיוני" (ועל בעל רישיון זה נאסרה החזקת רישיון משווק או סוכן).

לצד החקיקה בדבר זכותו של כל אזרח בין אן מדובר בשכירים, בעצמאיים ובבעלי שליטה לבחור באופן סוברני את אופן ניהול כספי הביטוח הפנסיוני ללא התערבות המעביד התאפשרה לראשונה לכל אזרח קבלת ייעוץ פנסיוני-ביטוחי אובייקטיבי ע"י חברות בעלות רישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני וביניהן כאלה שלא רק שאינן עוסקות במכירה, אלא גם שרישיונן מונע כל הטיה בייעוץ ע"י התניית רישיונן באי- קבלת עמלות הפצה מחברות הביטוח והגופים הפנסיוניים.

כעת ניתן לקבל ייעוץ פנסיוני הכולל בדיקה וטיפול בדמי הניהול המיותרים שמשלם הלקוח לגופים אלה, בדיקת והתאמת מסלולי הביטוח לצרכים האמיתיים של משפחת המבוטח, בדיקת ונטרול כפילויות תשלום, ביטוח לא תקין הגדרתית ומקסום החזרי מס וגודל הפנסיה הצבורה ללא הגדלת הפרשות ותשלומים חודשיים.