בפורשור רואים חשיבות רבה בניתוח הצרכים האמיתי של כל משפחה וניטור האירועים שעשויים להשפיע על ההתנהלות הכלכלית בעת מקרה ביטוח ואולי אף לגרום לפגיעה בחסכונות הפנסיוניים ובאפשרות להגיע לגיל פרישה עם קצבת מחיה המאפשרת רמת חיים סבירה ונחוצה.

לכן צוות המומחים היועצים הפנסיוניים בפורשור כולל מלבד בעלי רישיון יועץ פנסיוני, מומחים בניהול סיכונים ובבדיקת תשלומים לחברות ביטוח בגין ביטוחים אישיים ומשפחתיים, בריאות, מוות, סיעוד, ניתוחים ועוד ביטוחים שונים המוצעים חדשות לבקרים ע"י סוכני ומשווקי הביטוח.

אם ברצונך לוודא שמשפחתך ואתה מבוטחים בהתאם לצרכים שלכם ולא לצרכי סוכן הביטוח, בהוצאה חודשית מנימאלית ללא תשלומים מיותרים יקרים וכפולים – ייעוץ זה מומלץ כהשלמה לייעוץ פנסיוני ומעלה את רווחיות הייעוץ בצורה משמעותית.

חשוב לא פחות! לצד רכישת הביטוח בהתאמה לצורך ובמחיר נמוך ככל הניתן מוודא הייעוץ תקינות המסמכים ותקיפות הביטוח למניעת עילה לחברת הביטוח לא לשלם לך בעת המקרה.

 

יועץ ביטוח למי נחוצה בדיקת ביטוח משפחתי חיסכון בביטוח  בדיקת פוליסות ביטוח