בלוג

עוד תאגיד ייעוץ פנסיוני מפסיק פעילות

Posted by:

עוד תאגיד ייעוץ פנסיוני מפסיק פעילות בחודש יוני 2019 הפסיק בנק אגוד את פעילותו כתאגיד ייעוץ פנסיוני לאחר שכבר בנובמבר 18 הודיע לגופים המוסדיים לבטל את שירותו וייפוי כוחו כיועץ ללקוחות.
הבנק הינו התאגיד הראשון שנכנס לתחום הייעוץ הפנסיוני במסלול המאפשר קבלת עמלות הפצה, כלומר קבלת עמלה מגופי הביטוח והפנסיה (מוסדיים) ולא מהלקוח. עתה מכיוון שהוחלט בבנק על תכנית התייעלות הכוללת הפסקת פעילותו בתחום הייעוץ הפנסיוני ביטל את הסכמי ההפצה שהיו לו עם מנהלי החיסכון לפנסיה. הפסקת מתן ייעוץ ע"י ...

המשיכו לקרוא ←
0

כללי

Posted by:

כללי:

זיהוי חד ערכי של מוצר של חוסך בגוף מוסדי מבוצע לפי מספר פוליסה/חשבון (שדה מס' 108 "מספר פוליסה / מספר חשבון" בממשק האחיד, "אחזקות").

עפ"י הוראות הממשק האחיד, גוף מוסדי צריך להציג בתשובה לבקשת מידע מופע אחד בלבד של כל פוליסה/חשבון.

בבדיקות שערכנו נמצא כי ישנן חברות מנהלות של קרנות פנסיה שאינן מזהות את מספרי החשבון של קרן פנסיה כללית וקרן פנסיה מקיפה שבקובץ האחזקות באופן חד ערכי. בנוסף, נמצא שחברות ביטוח מסוימות מציגות כיסויים ביטוחים של אותה ...

המשיכו לקרוא ←
0

מי יצל את הכבאים ? עשן בלי אש!

Posted by:

מי שיכנס לאתר של מכבי אש יתקל בסרטון בו מציגים מספר כבאים את מצבו העגום של שירות מכבי האש בישראל. באתר מראים משאית סולם משנת 79 ומשאית כיבוי משנת 89 ומציינים נתונים נוספים שמלמדים על בעיה אמיתית בכל הקשור ליכולת תפקודם.

לדעת יועץ פנסיוני בכיר שבדק תיק פנסיוני ביטוחי של אותם כבאים חרוצים שבאמת דואגים לשלום הציבור לא מודעים למחדל נוסף המתרחש אצלם בתחום אחר לגמרי. בפנסיה שלהם.

בסיכום שהכין היועץ ללקוח נאמר כי למרות שמשרד האוצר קבע כי ...

המשיכו לקרוא ←
0

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

Posted by:

בשנת 2005 לאחר מסקנות ועדת בכר השתנה עולם הביטוח הפנסיוני בארץ.
לא עוד שליטה בלעדית של סוכנים, מוכנים ומשווקים שלוחי חברות הביטוח ב"ייעוץ" ללקוח באופן בניגוד אינטרסים ללקוח ומונה עפ"י ריווחי תגמולי הסוכנים ע"י החברות ובקשר ישיר לרווחיות עסקת המכירה (כמובן לצד חברת הביטוח).
בחקיקה שמקורה במסקנות וועדת בכר נאסר השימוש במילה "ייעוץ" וכל נגזרותיה בפרסום של מי שאינו בעל רישיון "יועץ פנסיוני".
במקביל נאסרה אחזקת וקבלת רישיון יועץ פנסיוני על מי שהינו בוסכן ביטוח או משווק ...

המשיכו לקרוא ←
0

עריכת תכנית לביטוח סיעודי

Posted by:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי.

כללי

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או זקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר. על כן, יש ...

המשיכו לקרוא ←
0

שאלות ותשובות בנושא ייעוץ פנסיוני

Posted by:

 

  1. 1.    תוך כמה זמן חברה מנהלת נדרשת לבצע בקשה של משיכת כספים?

חברה מנהלת מחויבת לשלם את כספי העמית בתוך 4 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.

 

  1. 2.    תוך כמה זמן חברה נדרשת לבצע בקשה להעברת כספים בין קופות גמל?

לגבי בקשות להעברת כספים שהוגשו לפני אוקטובר 2008 – החברה המנהלת הייתה מחויבת להעביר את הכספים  בתוך 7 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.

 

לגבי בקשות להעברת כספים שהוגשו החל מאוקטובר 2008 – החברה המנהלת מחויבת להעביר את הכספים בתוך כ-20 ימי עסקים ממועד הגשת ...

המשיכו לקרוא ←
0

מסלקת הייעוץ הפנסיוני והמפקח

Posted by:

המסלקה הפנסיונית שהחלה לפעול בימים האחרונים בצורה חלקית הייתה מיזם הדגל של המפקח על הביטוח הפורש עודד שריג וככל הנראה תהווה ההצלחה היחידה בקידום ייעוץ פנסיוני נוח וזמין לציבור החוסכים לפנסיה.

הודעתו של פרופסור עודד שריג על פרישתו ב 31 לאוגוסט השנה במידה ולא יימצא לו מחליף עד מועד זה לא הפתיעה את עולם הביטוח והיועצים הפנסיוניים. מזה זמן רב קיימת תחושה בציבור העוסקים בחסכון לטווח ארוך כי משהוא לא טוב קורה באגף הפיקוח על שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ...

המשיכו לקרוא ←
0

איתור כספים במהלך ייעוץ פנסיוני

Posted by:

בעקבות הקמפיין הטלוויזיוני של משרד האוצר עולה מספר המבקשים במהלך ייעוץ פנסיוני עזרה בבדיקת זכאות לכספים ומשיכתם.

לאחרונה, בעקבות הפרסומים של האוצר הולך ועולה זרם הפונים לחברות ייעוץ פנסיוני לשם בדיקת אופן ביצוע איתור כספים "נשכחים" בחברות הביטוח והגופים הפנסיוניים וכן לגבי זכויות משיכת הכספים במגבלות החוק הקיימות.

ובכן, ראשית יש להתחיל מכך שרצוי לבצע איתור כספים אבודים לפחות במקרים בהם העובד עבד כשכיר במקומות עבודה שונים, אם יש לו חשד כי במקומות העבודה הללו הופרשו לו כספים ולעיתים מתוקף הסכמים קיבוציים, ...

המשיכו לקרוא ←
0

פדיון קרנות השתלמות במהלך ייעוץ פנסיוני

Posted by:

לרוב נוטים יועצים פנסיוניים להתייחס לכל קרונות השתלמות של לקוח ייעוץ פנסיוני ככספים הניתנים לפדיון רק לאחר תום שש שנים מתחילת הפקדה ראשונה בקרן. חלק ניכר מיועצי הפנסיה וביטוח אינם מודעים לאפשרות בניתנת בחוק לפדיון מוקדם משש שנות ותק הללו.

חשיבות רבה קיימת במהלך ייעוץ פנסיוני לאיתור כספים נזילים של הלקוח במכשירים הפנסיוניים השונים שעשויים לשמשו למטרות שונות ורווחיות כגון תשלומי חובות כספייים, הקטנת וחיסול הלוואות ומשכנתאות ואפילו "מחזור" הכספים לצורך הפקדה מחודשת במכשירי חיסכון לטווח ארוך באופן המקנה שוב ללקוח ...

המשיכו לקרוא ←
0

מסמך הנמקה בייעוץ פנסיוני ובשימור לקוחות כספים

Posted by:

הנמקה בעת תהליך ייעוץ פנסיוני

בחוק, נקבעה חובת מסמך הנמקה בעת הליך שיווק פנסיוני וגם בעת מתן ייעוץ פנסיוני המבצע יישום המלצות כגון ניוד כספים ושינוי תוכניות פנסיוניות. גם בעולם הביטוח האישי נקבעו הליכים של מסמכי הנמקה והשוואה בעת שלחוף תוכניות (בביטוח בריאות בעיקר).

מסמכי ההנמקה נועדו לוודא כי מאחורי המלצות שניתנו ללקוח ע"י מי הנמצא לעיתים בניגוד אינטרסים לו (סוכנים ומשווקים)  ולעיתים ע"י מי שעשוי להרוויח מביצוע ההמלצות כגון תאגידי ייעוץ (בעיקר הבנקים) שבחרו במסלול קבלת עמלות הפצה (מוגבלות) מהיצרים, קיים ...

המשיכו לקרוא ←
0
Page 1 of 2 12