Posts Tagged 'גיל פרישה'

צמצום המעקב אחרי כספך בחסכון הפנסיוני

Posted by:

מזה שנים נאלץ הציבור הישראלי לפנות הררי ניירת ודוחות המגיעים לתיבת הדואר שלו  מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל במהלך חודשים פברואר-מאי מדי שנה.

מרבית החומר מוצאת את דרכה במהירות לפח האשפה מבלי להיפתח כלל. חלקו נפתח ע"י החוסכים והמבוטחים למספר דקות לשם ניסיון מועד לכישלון של הבנת הנקרא בו.

וכך, רובנו אשר אינם שולטים ב"סינית" של הגופים הפנסיוניים, מותרים את הנכס הגדול שיותר שלנו לחסדיהם של אלה הנמצאים בניגוד אינטרסים לנו, דהיינו היצרנים והמוכרים של הגופים הפנסיוניים.

למעלה ...

המשיכו לקרוא ←
0

בהעדר ייעוץ פנסיוני 80% מהציבור מפסיד כספים

Posted by:

רוב הציבור בישראל, בהעדר ייעוץ פנסיוני, חוסך לפנסיה ומבטח את משפחתו ואת עצמו  בתוכניות  שהוצעו לו במקום העבודה ועל ידי סוכנים ומשווקים המייצגים את חברות הביטוח והגמל.

סוכנים ומשווקים אלה, באופן טבעי מתוגמלים בצורה גבוהה יותר כאשר הם מצליחים לשווק תוכניות אשר הינם רווחיות יותר לחברות אלה.

מכיוון שכך, למעלה מ-80% (עפ"י משרד האוצר) מהציבור משלם עבור תוכניות אשר אינן מתאימות לצרכיו וצרכי משפחתו, אינו מבוטח כהלכה וגם משלם תעריפים מוגזמים, דמי ניהול גבוהים וכפילויות תשלום אשר פוגעים ברמת החיים הנוכחית של ...

המשיכו לקרוא ←
0

העלאת גיל הפרישה בעת ייעוץ פנסיוני מקצועי

Posted by:

ייעוץ פנסיוני חשוב במיוחד לגיל הפרישה

יועצים פנסיוניים נוהגים להתייחס בחישוביהם במהלך התכנון הפנסיוני לתוחלת חיים על פי מספר המפורסמים מעת לעת בפרסומים כמו למשל בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

גיל הפרישה הינו אחד המרכיבים העיקריים בלוח החישובים הנחוצים לתכנון פרישה בכבוד והתייחסות כמתואר על-ידי ייעוץ פנסיוני עלולה להסב נזק כספי רב ואפילו אסון כלכלי על משפחה שלמרות מודעותה כבר בגיל צעיר לחשיבות הייעוץ הפנסיוני והסכמתה להשקיע סכומים ניכרים לתשלום ליועץ פנסיוני או חברת ייעוץ אובייקטיבי רק משום התייחסות בלתי ראויה לנושא זה.

ללא ...

המשיכו לקרוא ←
0